Modelování na přání

Kreslíme i 3D modely na
pøání zákazníka!

Máte nějaké své vysněné letadlo, které má tak složitý tvar, že se Vám do stavby nechce, nebo není žádný výrobce, který tento typ letadla vyrábí, či se pouze chcete vyhnout nepřesnostem vzniklých ručním broušením?

Tohle je příležitost, jak své sny zrealizovat!

Podklady:
Model jsme schopni vytvořit podle tří pohledového výkresu, oskenovaného stavebního plánu, či jiných vhodných podkladů (křivky v CAD a pod.).

Model si následně u nás můžete nechat ihned vyrobit.

Cena:
Odvíjí se od náročnosti modelu - tvaru, množství detailů, atd..., tudíž cenu nelze sdělit tabulkově a vždy bude řešena individuálně se zákazníkem.
(Orientačně kolem 3 tis. Kč.)
Veškerá přání a dotazy směřujte na email: kor-model@kor-model.cz
Frézování a řezání horkým drátem

Frézujeme většinu pěnových materiálů podle dodaného počítačového 3D modelu v běžných formátech CAD programů
(*.3dm, *.3ds, *.skp, *.step, *.iges, ...),
ale i 2D frézování překližky, balsy, sklotextitu, aj. do tl. 10 mm.

Stejně tak, dokážeme vyříznout prostorové tvary horkým drátem podle dodaných křivek ve formátu: *.dxf, *.dwg

Velikost výrobku:
Maximální velikost hotového frézovaného výrobku je:
1190x550x80 mm.
(pokud je model větší, lze ho rozdělit na více částí)

Cena:
Odvíjí se od množství úprav modelu, velikosti modelu, celkové doby frézování a zvoleného materiálu, tudíž cenu nelze sdělit tabulkově a vždy bude řešena individuálně se zákazníkem.
CNC frézování
CNC řezání
odporovým drátem
3D modelování
3D tisk